kanalizace a ČOV

Provádíme komplexní výstavbu a rekonstrukce kanalizací od domovních přípojek, přes gravitační hloubkové stoky, podtlakové a tlakové kanalizace, čerpací a vakuové stanice, odlehčovací komory, výustní objekty, vírové separátory až po čistírny odpadních vod.

Kanalizace provádíme z materiálů dle zpracované projektové dokumentace a přání jednotlivých zákazníků. Z běžně dostupných materiálů nabízíme v nižší cenové relaci potrubí PVC a PEHD, ve vyšší cenové relaci nabízíme potrubí sklolaminátové, kameninové, železobetonové s čedičovou vystýlkou a potrubí z tvárné litiny.

Vybavení čerpacích a vakuových stanic je prováděno z kvalitních zahraničních komponentů, trubní vedení výlučně z nerezové oceli a plastů. Vše v souladu s požadavky objednatele na bezporuchový a dlouhodobý provoz zařízení.

Čistírny stavíme pro kanalizaci jednotnou i splaškovou. Pro jednotnou kanalizaci jsou stokové sítě doplňovány dešťovými vírovými oddělovači. V některých případech je ČOV navržena s dešťovou zdrží.

Hlavní objekty jsou stavěny jako odkryté, kryté nebo polozakryté. Nádrže bývají hranaté nebo kruhové. Po stránce konstrukční jsou většinou monolitické z železobetonu. Některé čistírny jsou vybaveny třetím stupněm čištění. Součástí čistíren je vhodná kalová koncovka s kalovým hospodářstvím.

Technologická a elektrotechnická část čistíren je prováděna z kvalitních materiálů, potrubí z nerez oceli a čerpací technika podle požadavku investora, může být i zahraniční výroby.

Soustřeďujeme se na výstavbu ČOV pro malé a středně velké obce od 300 EO do 10 000 EO. ČOV stavíme podle projektu vybraného zákazníkem nebo můžeme zajistit zpracování projektové dokumentace.

Articles on engineering are always relevant and necessary. Lots of scientific roars. you can also find on https://youressayreviews.com/is-edubirdie-legit/. It is important that authors publish unique results of their own research and experiments.

Preferujeme výstavbu klasických čistíren s železobetonovými konstrukcemi se soustředěním hlavních objektů v jednom bloku. Jedná se o mechanicko-biologické čistírny s dlouhodobou aktivací a plnou aerobní stabilizací kalu se simultánní nitrifikací a denitrifikací řízenou mikroprocesorem. Čistírny pracují v poloautomatickém a nebo automatickém režimu. Údaje zpracovává počítač umístěný v dispečinku ČOV. Součástí dispečinku je ovládací panel.

Některé námi postavené ČOV provozujeme ve zkušebním a trvalém provozu. Tímto získáváme možnost vyhodnotit projektované parametry čistíren.

 

Ukázka realizace výstavby :

Měrotín 2016 Přeložka DN 2000 Olomouc 2019 Přeložka DN 2000 Olomouc 2019 Přeložka DN 2000 Olomouc 2019 D1 Ostravačice 2015 D1 Ostravačice 2015

kanalizace a ČOV

Výběr z aktuálně realizovaných a dokončených staveb společnosti INSTA CZ:

Konice / 2010-2011
ČOV a kanalizace Konice

Bělkovice - Lašťany / 2012-2014
Bělkovice - Lašťany splašková kanalizace, V. etapa

Brodek u Konice / 2010-2011
Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Konice

Červenka / 2012-2013
Kanalizace Červenka - 2. etapa

Němčice nad Hanou / 2010-2012
Kanalizace a ČOV Němčice nad Hanou

Prostějov / 2014-2015
Kanalizace Okružní ulice Prostějov, III. etapa

SÍDLO SPOLEČNOSTI

INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 1142/42
772 00 Olomouc

Administrativní budova
Kralický Háj 322
798 12 Prostějov - Kralice na Hané

Středisko Prostějov
Kojetínská 2
798 01 Prostějov