kanalizace a ČOV

Provádíme komplexní výstavbu a rekonstrukce kanalizací od domovních přípojek, přes gravitační hloubkové stoky, podtlakové a tlakové kanalizace, čerpací a vakuové stanice, odlehčovací komory, výustní objekty, vírové separátory až po čistírny odpadních vod.

Kanalizace provádíme z materiálů dle zpracované projektové dokumentace a přání jednotlivých zákazníků. Z běžně dostupných materiálů nabízíme v nižší cenové relaci potrubí PVC a PEHD, ve vyšší cenové relaci nabízíme potrubí sklolaminátové, kameninové, železobetonové s čedičovou vystýlkou a potrubí z tvárné litiny.

Vybavení čerpacích a vakuových stanic je prováděno z kvalitních zahraničních komponentů, trubní vedení výlučně z nerezové oceli a plastů. Vše v souladu s požadavky objednatele na bezporuchový a dlouhodobý provoz zařízení.

Čistírny stavíme pro kanalizaci jednotnou i splaškovou. Pro jednotnou kanalizaci jsou stokové sítě doplňovány dešťovými vírovými oddělovači. V některých případech je ČOV navržena s dešťovou zdrží.

Hlavní objekty jsou stavěny jako odkryté, kryté nebo polozakryté. Nádrže bývají hranaté nebo kruhové. Po stránce konstrukční jsou většinou monolitické z železobetonu. Některé čistírny jsou vybaveny třetím stupněm čištění. Součástí čistíren je vhodná kalová koncovka s kalovým hospodářstvím.

Technologická a elektrotechnická část čistíren je prováděna z kvalitních materiálů, potrubí z nerez oceli a čerpací technika podle požadavku investora, může být i zahraniční výroby.

Soustřeďujeme se na výstavbu ČOV pro malé a středně velké obce od 300 EO do 10 000 EO. ČOV stavíme podle projektu vybraného zákazníkem nebo můžeme zajistit zpracování projektové dokumentace.

Preferujeme výstavbu klasických čistíren s železobetonovými konstrukcemi se soustředěním hlavních objektů v jednom bloku. Jedná se o mechanicko-biologické čistírny s dlouhodobou aktivací a plnou aerobní stabilizací kalu se simultánní nitrifikací a denitrifikací řízenou mikroprocesorem. Čistírny pracují v poloautomatickém a nebo automatickém režimu. Údaje zpracovává počítač umístěný v dispečinku ČOV. Součástí dispečinku je ovládací panel.

Některé námi postavené ČOV provozujeme ve zkušebním a trvalém provozu. Tímto získáváme možnost vyhodnotit projektované parametry čistíren.

 

Ukázka realizace výstavby :

Měrotín 2016 Přeložka DN 2000 Olomouc 2019 Přeložka DN 2000 Olomouc 2019 Přeložka DN 2000 Olomouc 2019 D1 Ostravačice 2015 D1 Ostravačice 2015

kanalizace a ČOV

Výběr z aktuálně realizovaných a dokončených staveb společnosti INSTA CZ:

Konice / 2010-2011
ČOV a kanalizace Konice

Bělkovice - Lašťany / 2012-2014
Bělkovice - Lašťany splašková kanalizace, V. etapa

Brodek u Konice / 2010-2011
Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Konice

Červenka / 2012-2013
Kanalizace Červenka - 2. etapa

Němčice nad Hanou / 2010-2012
Kanalizace a ČOV Němčice nad Hanou

Prostějov / 2014-2015
Kanalizace Okružní ulice Prostějov, III. etapa

SÍDLO SPOLEČNOSTI

INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 1142/42
772 00 Olomouc

Administrativní budova
Kralický Háj 322
798 12 Prostějov - Kralice na Hané

Středisko Prostějov
Kojetínská 2
798 01 Prostějov