Reference

Výběr z aktuálně realizovanách a dokončených staveb společnosti INSTA CZ:

Vodovody a vodárenské objekty

Výběr z aktuálně realizovaných a dokončených staveb společnosti INSTA CZ:

Čelechovice na Hané / 2011
Vodohodpodářská infrastruktura - Čelechovice na Hané místní část kaple - vodovod

Nová dědina / 2013
Nová dědina - vodovod pro rozvod pitné vody

Hovězí / 2013
Prodloužení vodovodu Hovězí lokalita Potoky

Bělkovice - Lašťany / 2012-2013
Vodovod Bělkovice - Lašťany

Uničov / 2013-2014
Uničov - rozdělení vodovodu na dvě tlakové části

Skalička / 2013
Stavební úpravy vodovodní sítě v obci Skalička 

kanalizace a ČOV

Výběr z aktuálně realizovaných a dokončených staveb společnosti INSTA CZ:

Konice / 2010-2011
ČOV a kanalizace Konice

Bělkovice - Lašťany / 2012-2014
Bělkovice - Lašťany splašková kanalizace, V. etapa

Brodek u Konice / 2010-2011
Splašková kanalizace a ČOV Brodek u Konice

Červenka / 2012-2013
Kanalizace Červenka - 2. etapa

Němčice nad Hanou / 2010-2012
Kanalizace a ČOV Němčice nad Hanou

Prostějov / 2014-2015
Kanalizace Okružní ulice Prostějov, III. etapa

Suchdol nad Odrou / 2011-2012
Kanalizace a ČOV Suchdol nad Odrou, II. etapa

komunikace

Výběr z aktuálně realizovaných a dokončených staveb společnosti INSTA CZ:

Kostelec na Hané / 2012
Stavební úpravy silnice III/37752 v Kostelci na Hané

Smržice / 2013
Silnice III/44932 - Smržice, ulice Blíšťka

Olšany u Prostějova
Stavební úpravy křižovatky silnic III/44925, III/44928 a MK v Olšanech u Prostějova

Prostějov / 2011
RPS Prostějov, regenerace sídliště E. Beneše, funkční celek II.

Rousínov / 2014
Rousínov, Sušilovo náměstí - I. etapa

Smržice / 2012
Centrum obce Smržice

Brodek u Prostějova / 2014
Revitalizace území "Zámecká" s přístupem na sportovní areál

Protivanov / 2014
Chodník a stezka pro chodce a cyklisty podél silnice II/150 v Protivanově

Obecné reference

Ivaň / 2011
Oprava propustku pod komunikací silnice III/4345 v obci Ivaň

Nové Dvory / 2011
Úprava propustku pod kanalizací II/434 v úseku mezi obcí Nové Dvory a Lipníkem nad Bečvou v km 32,998 včetně úpravy dna nátoku a výtoku

Vícov - Ohrozim / 2015
II/150 Vícov - Ohrozim, propustek

Niva / 2015
II/377 Niva - propustek

Rousínov / 2014
SO 401 / Veřejné osvětlení při realizaci rekonstrukce Sušilova náměstí v Rousínově

Studenec / 2012
Studenec - veřejné osvětlení

Báchorky - Ptení / 2010-2011
Výstavba ZTI v lokalitě Báchorky - Ptení

Prostějov, místní část Krasice / 2011
Technická vybavenost pro stavu 22 RD v Prostějově, místní části Krasice

Močidla / 2011
Komunikace a technická infrastruktura - Močidla II

SÍDLO SPOLEČNOSTI

INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 1142/42
772 00 Olomouc