Certifikáty

Společnost INSTA CZ je držitelem osvědčení a certifikací, dokládající způsobilost provádění všech nabízených služeb a prací. 

Certifikáty

EN ISO 9001:2008
Systém managementu kvality pro všechny naše stavebně podnikatelské činnosti.

EN ISO 14001:2004
Systém enviromentálního managementu.

BS OHSAS 18001:2007
Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

QMS-685-2013
Management kvality

EMS-346-2013
Enviromentální management

BOZP-168-2013
Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Integrovaná politika
Integrovaná politika kvality, životního prostředí a BOZP

SÍDLO SPOLEČNOSTI

INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 1142/42
772 00 Olomouc