vodovody a vodárenské objekty

Realizujeme komplexní výstavbu a rekonstrukce vodovodů od vystrojení vodárenských vrtů přes stavby čerpacích stanic, výtlačné řady, úpravny vody, vodojemy, přerušovací komory, zásobovací řady, rozvodné řady až po domovní přípojky.

Vodovody jsou prováděny z různých materiálů jako plastových trub PLASTIKA, PIPE LIFE, DYKA, z tvárné litiny PONT-A-MOUSSON, BUDERUSS GUSS, VON ROLL s tvarovkami a armaturami tuzemských výrobců nebo HAWLE.

Při výstavbě vodovodu také provádíme svařování plastového potrubí. K tomuto účelu nám slouží svářečky plastů Aurora Baby a svářečka na tupo KL 160.

Čerpací stanice a úpravny vody jsou prováděny z kvalitních materiálů a trubní vedení výlučně z nerezové oceli nebo plastů. Čerpací technika je navrhována v souladu s požadavky objednatele na bezporuchový a dlouhodobý provoz zařízení.

Vodojemy po stránce konstrukční stavíme podzemní, nadzemní, věžové, prefabrikované, monolitické, kruhové monolitické s klenbou. Snažíme se o začlenění těchto objektů do krajiny.

Provádíme komplexní výstavbu a opravy vodohospodářských děl.

Výstavby a rekonstrukce:

Ukázka realizace vodárenských objektů :

Vodojem Prostějovičky 2017 Vodojem Měrotín 2017 Vodojem Hlušovice 2019

Vodovody a vodárenské objekty

Výběr z aktuálně realizovaných a dokončených staveb společnosti INSTA CZ:

Čelechovice na Hané / 2011
Vodohodpodářská infrastruktura - Čelechovice na Hané místní část kaple - vodovod

Nová dědina / 2013
Nová dědina - vodovod pro rozvod pitné vody

Hovězí / 2013
Prodloužení vodovodu Hovězí lokalita Potoky

Bělkovice - Lašťany / 2012-2013
Vodovod Bělkovice - Lašťany

Uničov / 2013-2014
Uničov - rozdělení vodovodu na dvě tlakové části

Skalička / 2013
Stavební úpravy vodovodní sítě v obci Skalička 

SÍDLO SPOLEČNOSTI

INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 1142/42
772 00 Olomouc

Administrativní budova
Kralický Háj 322
798 12 Prostějov - Kralice na Hané

Středisko Prostějov
Kojetínská 2
798 01 Prostějov