činnost

Výrobní program v oboru vodohospodářských a inženýrských staveb

I like to spend my time with my friends but as I'm student I need to do a lot of assignments. To cope with them and to write my essay I use this helpful resource. It helps me with my tasks and saves a lot of time.

Služby


Po stránce materiálové volíme vysoce kvalitní materiály, např. potrubí z tvárné litiny, sklolaminátové trouby, tradiční kameninové trouby apod.
Spolupracujeme se subdodavateli, kteří provádějí výstavbu inženýrských sítí bezvýkopovou technologií s cílem minimalizovat dopadu na občany a životní prostředí.

Při montáži trubních řadů používáme zásadně trubní lasery, u elektrotechnických a technologických dodávek mají přednost kvalitativní ukazatele, o výběru subdodavatelů rozhodují nabídky s kvalitními materiály, stroji a zařízeními. Posuzujeme projekty vodohospodářských staveb i po stránce ekonomické s cílem stavět s maximální hospodárností a chceme budovat díla s úsporným provozem. U staveb vodovodů, kanalizací a ČOV dáváme poměrně dlouhou záruční lhůtu a v této lhůtě ověřujeme v provozu projektované parametry díla. 

SÍDLO SPOLEČNOSTI

INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 1142/42
772 00 Olomouc

Administrativní budova
Kralický Háj 322
798 12 Prostějov - Kralice na Hané

Středisko Prostějov
Kojetínská 2
798 01 Prostějov