Provozování vodovodů a kanalizací

 

Veškeré informace o přihlášování, odhlašování nebo změně odběrných míst, naleznete na internetových stránkách věnovaných pouze problematice provozování vodovodů a kanalizací      www.instavoda.cz 

Jednou z činností společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody, vyhledávání poruch na vodovodní síti, vytyčování vodovodů v terénu, zabezpečení odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění na čistírnách odpadních vod, včetně likvidace kalů. Zajištění laboratorních rozborů pitných a odpadních vod.

Vedle hlavní činnosti provozování vodárenské infrastruktury se zabýváme prováděním služeb souvisejících s vodárenstvím.

Nabídka služeb našich středisek vodárenství na vodovodním zařízení:

Nabídka služeb našich středisek vodárenství na kanalizačním zařízení:

Služby si můžete objednat telefonicky na bezplatné telefonní lince 800 490 490.

Pro provozování vodovodů a kanalizací máme vybudován a certifikován managementu kvality dle EN ISO 9001:2008, dále máme zaveden systém enviromentálního managementu dle normy EN ISO 14001:2004, systém managementu BOZP dle normy OHSAS 18001:2007.

 

             

 

 

SÍDLO SPOLEČNOSTI

INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 1142/42
772 00 Olomouc

Administrativní budova
Kralický Háj 322
798 12 Prostějov - Kralice na Hané

Středisko Prostějov
Kojetínská 2
798 01 Prostějov